RELIÉFNÍ KONTRAST – RCH

RCH mikroskopie je způsob pozorování v procházejícím světle mikroskopu, vhodný pro studium málo kontrastních objektů, např. neobarvených živých buněk. Monochromatický svazek paprsků stranově cloněný posuvnou /reliéfní/ clonou osvětluje mimoose pozorovaný předmět a vytváří tak jeho reliéfní obraz. Kondenzor společně s osvětlovací soustavou je navržen tak, aby bylo dosaženo optimálního reliéfního efektu. Zařízení bylo vyvinuto pro mikroskopy řady  DN 45 fy. LAMBDA PRAHA.

Označení pozorovací metody RCH (Reliéfní kontrast podle Hostounského) bylo zvoleno podle autora obsáhlé sbírky původních preparátů a mikrofotografií. Některé ukázky jsou předvedeny v galerii mikrofotografií.

Obrazy získané pomocí  reliéfního kontrastu poskytují 3D (reliéfní) efekt usnadňující orientaci v obraze (“vizuel cues to depth structure“), je zvýšen kontrast a rozlišovací schopnost použitého objektivu.

Galerie mikrofotografií pořízených pomocí reliéfního kontrastu RCH
Botanika Kuriozity
Vlákna a dřevo Hydrobiologie
Parazitologie Zoologie

 RCH metoda, v porovnání s metodou pozorování v procházejícím světle, poskytuje nové informace o pozorovaném objektu, např. o jeho povrchové struktuře.
Zařízení umožňuje  plynulé nastavení vlnové délky světla, ve kterém je objekt pozorován a plynulé nastavení 3D efektu, který lze úplně vyřadit. Jako objektivy jsou používány standardní achromáty, případně planachromáty nebo apochromáty. Reliéfní kontrast se s výhodou uplatní při studiu nejen živých buněk, ale i fixovaných a obarvených tkání /bakterie, prvoci, houby, řasy, buňky buněčné kultury, kvasinky, spermie, parafínové řezy tkáněmi, otisky povrchů rostlin, živočichů atd./.
Obrazy získané reliéfním kontrastem jsou často srovnatelné s výsledky obdrženými  při aplikaci  podstatně složitějších a dražších zařízení jako např. Hoffmanova modulárního kontrastu, diferenciálního interferenčního kontrastu (DIC-Smith/Nomarski) nebo interferenční mikroskopie. Metoda dobře zvládá i silnější preparáty a proto se dobře doplňuje s fázovým kontrastem, který je vhodný pouze pro preparáty tenčí.
Díky jednoduchosti obsluhy nalézá RCH mikroskop široké uplatnění v lékařské diagnostice, ve vědeckém výzkumu, školství, monitorování životního prostředí, vodohospodářství  (diagnostika pitné a odpadní vody), potravinářském průmyslu (pivovary, kontrola nezávadnosti potravin). Průmyslové a kriminalistické aplikace zahrnují hodnocení kvality a identifikaci textilních vláken, vláken dřevní hmoty, papíru, otisků povrchu kovů (stopy po nástrojích atd.)
 


O firmě

Mikroskopy

Objektivy

Okuláry

Příslušenství

RCH mikroskopie

Optické komponenty

Home 

LAMBDA PRAHA s.r.o.
Plzeňská 182/179, 150 00 Praha-5
Tel.+420  212 282 360, +420 739 435 386 
 Fax: +420 212 282 360, +420  242 412 944
e-mail: info@lambda.cz